Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej opartej na kontakcie terapeutycznym, podczas którego zajmujemy się głównie sytuacją, zdarzeniem, które wywołało kryzys w życiu klienta i jego reakcją to zdarzenie. Celem interwencji kryzysowej jest udzielenie szybkiego wsparcia emocjonalnego, pomoc w przezwyciężeniu aktualnych problemów, wsparcie w znalezieniu rozwiązania. Jest to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej obejmuje kilka spotkań.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

  • odejście bliskiej osoby, decyzja o rozstaniu
  • utrata zdrowia, ciężka choroba
  • przeżycie zdrady
  • śmierć kogoś bliskiego