Konsultacje / porady wychowawcze dla rodziców

Rodzice mogą zaobserwować niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka, które mogą być związane m. in. z: okresem rozwojowym, pojawiającymi się trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemem z rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich emocji, z nauką, budowaniem poczucia tożsamości czy też bezpośrednio z trudną lub nową sytuacją rodzinną. Nieznane dotychczas rodzicom reakcje wzbudzają niepokój i obawę o przyszłość dziecka. Konsultacja wychowawcza pomaga dociec przyczyn zaistniałej sytuacji i zrozumieć dorosłym mechanizm działania i myślenia czy też odczuwania ich córki czy syna. Koncentrujemy się na omówieniu problemów, pojawiających się w wychowaniu dziecka.

Konsultacje wychowawcze mogą przyjąć formę współpracy z jednym lub dwojgiem rodziców bądź postać pracy z dzieckiem i rodzicem.