Psycholog dzieci i młodzieży

W okresie dojrzewania dokonują się zasadnicza zmiany tożsamości z dziecięcej na prawie dorosłą.

Większość problemów młodych ludzi wywołana jest procesem dojrzewania. Prawie wszystkie nastolatki przeżywają huśtawkę nastrojów od nudy i apatii, po nagły przypływ energii i entuzjazmu lub okresowo zamykają się w sobie, bo „życie nie ma sensu”. Wymienione objawy mogą być oznaką zaburzeń emocjonalnych, ale zazwyczaj jest to normą w tym wieku i nie ma powodu do niepokoju.

Niebezpieczne jest przyjmowanie założenia, ze młody człowiek zupełnie sam upora się z trudnościami emocjonalnymi. Nawet jeśli, to sposoby rozładowywania napięcia, radzenia sobie ze stresem, których nastolatek uczy się i stosuje bardzo często utrwalają się na całe życie.

Co może nas zaniepokoić.

 • patologiczna nieśmiałość
 • unika kontaktów społecznych
 • przewlekłe somatyzacje (bóle brzucha, głowy)
 • przekraczanie norm społecznych,
 • eksperymentowanie z alkoholem, narkotykami lub lekami,
 • niechodzenie do szkoły, lęk przed szkołą
 • nasilające się zachowania agresywne, częste wybuchy gniewu i złości
 • zachowania destrukcyjne,
 • zachowania autoagresywne, samookaleczenia
 • zachowania problemowe naruszające jak, nadużywanie środków psychoaktywnych,
 • częste akty buntu, kłamstwa
 • depresja, poczucie barku akceptacji, nadmierny pesymizm, myśli samobójcze
 • zaburzenia nastroju
 • utrata lub nagły wzrost apetytu
 • anoreksja, zaburzenia odżywania, bulimia

Terapia młodzieży odbywa z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.