Psychoterapia grupowa

„W psychoterapii grupowej […] zmianie zachowania każdego z członków grupy służą zarówno interakcje między terapeutą a uczestnikiem, jak i interakcje między uczestnikami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowej. Innymi słowy, narzędziem zmiany są w tym przypadku nie tylko konkretne techniki i interwencje stosowane przez kompetentnego terapeutę, lecz również grupa jako taka. Ta cecha psychoterapii grupowej stanowi jej wyjątkowy terapeutyczny potencjał.”

„Psychoterapia grupowa” Vinogradov, Yalom
wyd. Instytut Psychologii Zdrowia

Psychoterapia grupowa jest wariantem pomocy terapeutycznej w grupie liczącej od 8 do 10 osób. Spotkania grupy odbywają się regularnie w stałym terminie raz w tygodniu przez okres od października do czerwca. Taka forma pomocy przeznaczona jest dla osób mających problemy w relacjach z innymi oraz borykających się z trudnościami emocjonalnymi.

Uczestnicy grupy, w atmosferze zaufania i dyskrecji, dzielą się swoimi przeżyciami oraz komunikują się z innymi uczestnikami i terapeutą w sposób podobny do tego, w jaki wchodzą w relacje w swoim życiu. Grupa to jakby swego rodzaju lustro społeczne. Dzięki temu w bezpiecznych warunkach uczestnicy dowiadują się, jakie reakcje wzbudzają u innych, oraz mają szansę świadomie przeżyć i przeanalizować swoje uczucia w różnych typach interakcji.
Mogą rozpoznać zachowania, na które inni reagują w niepożądany albo zaskakujący sposób, a przez to zobaczyć, jak sami wpływają na swoje otoczenie i samopoczucie. Grupa daje również możliwość eksperymentowania z nowymi sposobami komunikacji. Prowadzi do wzmocnienia korzystnych i uświadomienia sobie niekorzystnych sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi, co stanowi podstawę do zmiany i rozwoju.

Poprzez doświadczenie „bycia” w grupie, uczestnik zmienia sposób postrzegania siebie. Wyżej siebie ceni, ma większą wiarę w swoje możliwości, potrafi sobą kierować. Lepiej siebie rozumie, staje się bardziej otwarty na własne doświadczenia. Z większą akceptacją odnosi się do innych ludzi, postrzegając ich jako bardzo podobnych do siebie.

Udział w grupie terapeutycznej pozwala zmienić utrwalone wzorce zachowań na nowe, umożliwiające tworzenie satysfakcjonujących relacji, związków, a także jest dobrym sposobem rozwoju siebie.

Psychoterapia grupowa dla dorosłych ma charakter grupy terapeutyczno-rozwojowej. Spotkania terapeutyczne odbywają raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa trwającego 120 minut przez okres 9 miesięcy; od października do czerwca. Udział w grupie poprzedza indywidualna konsultacja z terapeutą w celu dokładniejszego poznania problemów i trudności z jakimi borykają się osoby zgłaszające się.

Wskazania do korzystania z pomocy psychologicznej w formie psychoterapii grupowej:
– powtarzające się trudności w relacjach z innymi (rówieśnikami, partnerami, przełożonym,współpracownikami itp.),
– poczucie wyobcowania, niezrozumienia,
– lęk przed oceną przez innych,
– impulsywność, trudności w kontrolowaniu emocji, nieadekwatność zachowań do sytuacji,
– przeżywanie uczucia wstydu, lęku i poczucia winy w relacjach z innymi,
– umniejszanie sobie czyli marginalizowanie swoich osiągnięć, a skupianie się wyłącznie na tym, co mi nie wyszło, nie udało się,
– brak komunikowania swoich myśli i uczuć z obawy przed wyśmianiem, brakiem akceptacji czy odrzuceniem.

 W celu zapisania się do grupy prosimy o kontakt z terapeutą tel. 501-645-323