Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA – to metoda leczenia polegająca na systematycznym, planowanym, intencjonalnym, oddziaływaniu na pacjenta (klienta), przy pomocy metod psychoterapeutycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności terapeuty w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu.

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to w trakcie indywidualnego kontaktu z terapeutą. Metody oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od przyjętego przez terapeutę modelu pracy, psychiki pacjenta, od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych czy wreszcie od celu terapii.

Najczęściej psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi tak zwanym wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym pacjent chce pracować, jak często będzie się spotykał z terapeutą, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję oraz jak wygląda przerwanie czy zakończenie terapii.

W naszej pracy odnosimy się między innymi do :

Poprawa funkcjonowania w kontaktach społecznych

 • trudności w nawiązaniu i utrzymaniu bliskiej relacji
 • nadmierna uległość lub agresja w sytuacjach zawodowych, towarzyskich
 • lęk przed oceną
 • trudności w kontaktach z bliskimi członkami rodziny
 • problemy małżeńskie i par
 • wycofanie, poczucie osamotnienia
 • jesteś nieśmiały

Pomoc w problemach osobistych

 • depresja, obniżony nastrój, brak motywacji
 • lęki, unikanie niektórych sytuacji
 • masz niską samoocenę
 • tiki, stres
 • problemy zdrowotne o podłożu psychicznym
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), snu, życia seksualnego
 • doświadczasz poczucia braku sensu życia
 • czujesz się wypalony zawodowo
 • chcesz pokonać nałóg
 • jesteś Dorosłym Dzieckiem Alkoholika

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • odejście bliskiej osoby, decyzja o rozstaniu
 • utrata zdrowia, ciężka choroba
 • przeżycie zdrady
 • śmierć kogoś bliskiego

Terapia indywidualna odbywa z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.