Terapia uzależnień

Terapia uzależnień adresowana jest do osób dorosłych, które nadużywają jednej lub więcej substancji (alkohol, narkotyki, hazard, seks, internet) i pragną zmienić swoje życie, kładąc kres swojemu nałogowi. Może być ona także wstępem do długoterminowej psychoterapii indywidualnej. Terapia uzależnień to indywidualne spotkania z terapeutą. Celem takich spotkań jest poradzenie sobie z problemem. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest konsultacją indywidualną, w celu postawienia prawidłowej diagnozy.