Trening Umiejętności Społecznych – TUS

1. Dla kogo przeznaczone są TUS-y?
• dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
• dla dzieci z niską samooceną, brakiem wiary w siebie samego;
• dla dzieci mających trudności w rozpoznawaniu, nazywaniu i radzeniu sobie z emocjami;
• dla dzieci, które mają problemami z dostosowaniem się do zasad i norm społecznych oraz funkcjonowaniu w grupie szkolnej\ przedszkolnej;
• dla dzieci, które często się konfliktują, mają problemy akceptowaniem norm społecznych;
• dla dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, ADD;

 

2. Jak wyglądają zajęcia TUS?
Zajęcia są prowadzone w grupie max 6 uczestników. Mają one swój stały schemat: przywitanie – przekazanie informacji o swoim samopoczuciu, podzielenie się czymś od siebie – wprowadzenie do tematu i jego omówienie/przećwiczenie – podsumowanie – pożegnanie. Uczestnicy są dobierani pod kątem wieku oraz funkcjonowania dziecka/nastolatka. Realizowane tematy wynikają z potrzeb indywidualnych każdego uczestnika, jak i całej grupy. Inne tematy będą poruszane w grupie przedszkolnej, a jeszcze inne wśród nastolatków. Dlatego odpowiedni dobór grup jest ważny. To, co będzie realizowane na zajęciach zależne jest też od obserwacji dokonywanych przez prowadzących oraz z wiadomości uzyskanych od rodziców dziecka/nastolatka w wywiadzie. Są jednak tematy, które są sztandarowe w każdym planie pracy, jak: praca z emocjami, poczuciem własnej wartości, umiejętność współpracy, komunikacja czy rozumienie innych.

 

3. Dlaczego warto zapisać dziecko/nastolatka na zajęcia TUS?:
• pomagają w nabyciu i/lub podniesieniu konkretnych umiejętności społecznych;
• przyczyniają się do optymalizacji zachowań społecznych: uczą poszukiwania najlepszych rozwiązań w odniesieniu do konkretnej sytuacji;
• korygują nieprawidłowe nawyki i zastępują je nawykami adekwatnymi do sytuacji;
• pomagają w zdobyciu umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej oraz wykorzystaniu jej w codziennym funkcjonowaniu;
• umożliwiają dziecku/nastolatkowi rozumienie i wydobycie własnego potencjału oraz możliwości;
• zmniejszają ryzyko popełnienia samobójstw;
• zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań ryzykownych;
• pomagają odnaleźć się w życiu społecznym i zniwelować negatywne skutki pandemii w tym obszarze.

 

4. Organizacja grupy:

  • zajęcia prowadzone są w następujących grupach wiekowych 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 lat;
  • liczba uczestników od 3 do 6 osób;
  • zajęcia odbywają się raz w tygodniu;