Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze to zmiany w zachowaniu dziecka, związane m. in. z: okresem rozwojowym, pojawiającymi się trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemem z rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich emocji, z nauką, budowaniem poczucia tożsamości czy też bezpośrednio z trudną lub nową sytuacją rodzinną. Nieznane dotychczas rodzicom reakcje wzbudzają niepokój i obawę o przyszłość dziecka.