Zaburzenia osobowości

Zaburzenie osobowości (ang. personality disorder) – to zaburzenie którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym.

Rodzaje zaburzeń osobowości:

 • Osobowość paranoiczna
 • Osobowość schizoidalna
 • Osobowość dyssocjalna
 • Osobowość chwiejna emocjonalnie
 • Osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny
 • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
 • Osobowość histrioniczna
 • Osobowość anankastyczna
 • Osobowość lękliwa (unikająca)
 • Osobowość zależna
 • Inne określone zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia osobowości BNO (bliżej nie określone)
 • Zaburzenia osobowości mieszane i inne.