Częste pytania

1. Co to jest psychoterapia?

To proces mający na celu trwałą zmianę nieprawidłowych przekonań, schematów myślenia i funkcjonowania osoby, która odczuwa dyskomfort psychiczny. Odbywa się za pomocą oddziaływania terapeutycznego na stan psychiczny chorego, w celu usunięcia zakłóceń przeżywania, które są przyczyną jego dolegliwości, nauczenia go sposobu naprawiania i niepopełniania błędów.

2. Co powoduje, że Psychoterapia leczy?

Jest kilka czynników. Do najważniejszych należy relacja terapeuty z pacjentem. Psychoterapeuta – potrafi doświadczać i rozumieć świat wewnętrzny pacjenta jego oczami. Poprzez zastosowanie wiedzy i odpowiednich technik terapeutycznych dostarcza pacjentowi okazji do nowych doświadczeń emocjonalnych, np.: odkrywania pozytywnej roli uczuć negatywnych w radzeniu sobie z problemami życiowymi.

W takim oddziaływaniu uzyskuje się zmniejszenie napięcia, uspokojenie, poprawę nastroju i funkcjonowania. Uzyskiwane efekty bywają równe tym przy farmakoterapii, natomiast psychoterapia daje coś więcej niż chwilową poprawę samopoczucia – umożliwia dotarcie do źródeł problemu, poznanie jego mechanizmów i podjęcie działań naprawczych.

3. Jak wyglądają spotkania?

Konsultacje czyli pierwsze spotkanie lub kilka pierwszych spotkań, mają charakter wzajemnego poznania się. Terapeuta orientuje się w sytuacji klienta, trudnościach, które zgłasza jako swój problem. Przy podjęciu decyzji o regularnej terapii ustalamy z naszymi klientami zasady kontraktu, obowiązującego obie strony. Zawierają informacje o częstotliwości, miejscu i czasie spotkań, a także o celach terapii, zasadach współpracy. Zobowiązujemy się do całkowitej poufności.

Informacje, których udzielają nam klienci są chronione przed osobami trzecimi. Wyjątkiem jest superwizja, w czasie, której konsultujemy z innymi specjalistami trudności naszych Klientów, jednak bez ujawniania ich danych osobowych.